Har du brug for hjælp?
Mød vores advokater
Erfarne og effektive advokater
Vores advokater sikrer dig den bedste rådgivning!


Hvad koster det at få hjælp?

Svaret finder du her

Godtgørelse ved ophør af samarbejdetPAS PÅ MED FRAVIGELSE AF GODTGØRELSESREGLERNE UANSET OM AGENTEN SKAL V
Erstatning og godtgørelse ved uberettiget ophævelse af agentaftale SH dom af 18.08.2016 om erstatning og godtgørelse ved uberettiget ophæ
Handelsagenter og internetsalg Handelsagentloven udtaler sig ikke om hvorledes der skal forholdes, hv
Efterprovisionskrav væsentligt reduceretSø- & Handelsretten har i en dom af d 3. februar 2016 bl.a. taget stil

I Danmark fik vi loven om handelsagenter i 1990. Loven er baseret på et EU-direktiv fra 1986. Der er nu på området – bortset fra mindre nuancer – retsenhed inden for i EU. Dog er de nyeste tilkomne EU-lande endnu ikke fuldt ud med.

Direktivet og dermed de nationale love indeholder ret ensartede regler om agenturgiverens og agentens pligter, om provisionsberegning og udbetalingstidspunkt og om opsigelsesvarsler

Reglerne om mulig betaling af godtgørelse til agenten er ret byrdefulde for agenturgiveren. Beregningsreglerne er lidt forskellige fra land til land, især Frankrig skiller sig ud (skadeserstatning).

De fleste af de henvendelser, vi modtager vedrørende agentforhold, har med ophørssituationen at gøre. De mange henvendelser kommer uanset, at der er udarbejdet modelkontrakter for agenturforhold og via kurser, artikler m.v. er informeret meget om problematikkerne.

Det forekommer ganske ofte, at agenturgiveren vurderer, at han ikke har den ideelle agent - dvs. agenten, der kender markedet til bunds, er en effektiv samarbejdspartner for såvel virksomheden som kunderne og naturligvis evner at skabe en tilfredsstillende afsætning.

Lovgivning og retspraksis ændrer sig fra dag til dag. Pas derfor på - indlæggene på dette site kan være forældet, og du bør derfor ikke disponere alene på grundlag af dem. Spørg os, hvis du vil være helt sikker på, at tingene ikke har ændret sig.

 - 112,6 KB

Brug advokat

Det betaler sig som oftest at have en advokat med erfaring på området med, når aftalen skal indgås, når vederlaget eller erstatningen skal beregnes, og når forholdet ophører.

Vi bistår gerne.

 - 51,2 KB

Handelsagenten.dk er en del af advokatgruppen.dk    ·   Telefon 70 10 13 30   ·   danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Hvad koster det at få hjælp?

Svaret finder du her